شیرینی دسته‌هانکته ها و ترفندها

تاثیر خوردن شیرینی بر روی رفتارهای انسان

گروهی از روان‌شناسان دانشگاه داکوتای شمالی در یک مطالعه جدید دریافته‌اند افرادی که تمایل زیادی به خوردن شیرینی جات دارند،…