شیرینی کره ای دسته‌هاسبک زندگی میراث فرهنگی

تاریخچه شیرینی کره ای از گذشته تا امروز

با شنیدن نام کره جنوبی، یاد باربیکیوی کره‌ای با استایل خاص خود، یا دستور غذاهایی مثل انواع نودل‌ها، بیبیم باپ، جاجانگمیون و…