دسته‌هااماکن تاریخی گردشگری میراث فرهنگی

سفر به تاریخ 600 ساله بازار کرمان

یکی از بزرگترین استان های ایران کرمان است که در دل کویر قرار گرفته و در سمت جنوب شرقی کشور…